การลงทะเบียน (ข้อแนะนำ)

โปรดอ่านก่อนดำเนินการต่อไป

  • ในการพิจารณาเป็นสมาชิก NPS คุณต้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้ในเพจนี้ 
  • แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • เตรียมโปรไฟล์ภาพขนาด 472 x 591 พิกเซล
  • เตรียมหมายเลขเครื่องของกล้องและเลนส์ทั้งหมดสำหรับการลงทะเบียนและตรวจสอบ

การอนุมัติการสมัครอยู่ในเงื่อนไขดุลพินิจของ บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูลการสมัครที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องอาจได้รับการปฏิเสธโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯสงวนสิทธิ์การปฏิเสธการสมัครได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยการคลิก 'ขั้นตอนต่อไป' คุณได้ยืนยันว่าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยคุณเข้าใจและยอมรับสิ่งที่กล่าวไว้ทุกประการ

© 2022 Nikon Sales (Thailand) Co Ltd